Részvétel

A konferenciára szimpóziummal, tematikus előadással vagy poszterbemutatóval lehet jelentkezni, melynek összefoglalóit (1500-3000 karakter terjedelemben) a “Regisztráció” menüpont alatt lehet feltölteni. Az előadás- és poszter-összefoglalóknak ismertetniük kell a kutatás céljait, kérdéseit, az alkalmazott módszereket, a kutatás lebonyolítását és eredményeit. A szimpózium-összefoglalóknak utalniuk kell a kutatások elméleti, gyakorlati, oktatáspolitikai jelentőségére, közös elméleti, módszertani alapjaira, a szimpózium struktúrájára. Az összefoglalók elbírálása során fontos szempont a beküldött szöveg koherenciája, nyelvi megformáltsága. Az absztraktok feltöltésének határideje: 2014. június 2.
A konferencián való egyéni szakmai szereplésre három különböző lehetőség közül választhat:

 • A szimpóziumok minimum négy, maximum öt szóbeli prezentációból álló egységek, amelyek vagy egy nagyobb, átfogó kutatásban elért egyéni eredmények bemutatására, vagy egy kutatási kérdés különböző szempontú vizsgálatai köré szerveződnek.
  A szimpózium-előadások célja, a különböző kutatóhelyek együttműködésének erősítése. A szimpózium benyújtója a szimpózium elnökeként vezeti a szekciót. Az elnök által előre felkért opponens véleményezi az elhangzott négy prezentációt. A szimpózium időtartama 90 perc.
 • A tematikus előadások szóbeli prezentációk, amelyben új kutatási eredmények bemutatása valósul meg. A tematikus előadásokat a programbizottság szervezi 90 perces szekciókba, amelyekben négy-négy előadás kap helyet. A szekciót a programbizottság által felkért elnök vezeti.
 • A poszter-prezentációk új kutatási eredmények bemutatásának írásbeli-interaktív formái. A programbizottság által tematikus csoportokba szervezett 8-10 poszter bemutatója a kiállított poszter rövid szóbeli ismertetését követő diszkusszióval valósul meg. A 60 perces poszter-szekciókat a programbizottság által felkért elnök vezeti. A poszterrel kapcsolatos további információ itt található.

Egy személy összesen legfeljebb három előadásban, poszterben lehet szerző, vagy társszerző, ezen felül pedig kétszer tölthet be szimpózium elnöki és/vagy opponensi szerepkört. Bármely típusú szakmai bemutatónak összesen legfeljebb négy társszerzője lehet, és minden szerzőnek regisztrálnia kell a konferenciára.

A szimpózium-összefoglaló adatait és az összefoglalóját (szimpózium-összefoglaló címe, a szimpózium előadóinak neve, a szimpózium előadások címe) az elnök tölti fel a belépést követően a “Regisztráció” menüpont “Új szimpózium-összefoglaló feltöltése” almenüpont alatt.

A szimpóziumokban szereplő összes előadónak külön kell regisztrálni az oldalra és a belépést követően a “Regisztráció” menüpont “Új szimpózium-előadás feltöltése” almenüpontja alatt kell feltölteniük az előadásuk összefoglalóját, illetve meg kell adniuk a szimpózium elnökének nevét és a szimpózium összefoglaló címét.

A szimpóziumok előadásai, a tematikus előadások időtartama a szimpózium, illetve a szekció elnökének és az előadóknak a döntése alapján átlagosan kb. 15-20 perc, amit rövid megbeszélés, vita, majd az opponens záró értékelése követ.

A végleges szakmai programba és az absztraktokat tartalmazó konferenciakötetbe való bekerülés feltétele a regisztrációs díj határidőre történő befizetése.

A konferencia témakörei

 • Alternatív pedagógiák, egyházi nevelés
 • Egészségnevelés, sportpedagógia
 • Felsőoktatás, felnőttoktatás
 • Gyermek- és ifjúságvédelem
 • Gyógypedagógia, sajátos nevelési igények
 • Hátrányos helyzet, kisebbségi oktatás
 • Idegen nyelvi oktatás
 • Elektronikus tanulási környezetek. IKT, e-learning, távoktatás
 • Kognitív fejlődés és fejlesztés
 • Környezetpedagógia
 • Motiváció, önszabályozás
 • Művészeti nevelés, vizuális kultúra
 • Neveléstörténet, reformpedagógia
 • Oktatási módszerek, szakmódszertan
 • Oktatáspolitika, EU oktatásügy
 • Óvodapedagógia
 • Összehasonlító pedagógia, határon túli oktatás
 • Pedagógiai értékelés, minőségfejlesztés
 • Pedagógusképzés, pedagógus pálya
 • Szakképzés
 • Személyiségfejlődés és -fejlesztés
 • Szociális képességek, szociális tanulás
 • Tanulás, tudás
 • Társadalomtudományi oktatás
 • Tehetséggondozás, speciális fejlesztés
 • Természettudományi oktatás

Hozzászólások lezárva.

Powered by WordPress | Free Premium Free WordPress Themes with Plans | Thanks to WordPress 4 Themes, Free WordPress Themes and WordPress Themes Free