Értékelés

Az összefoglalók elbírálását két független bíráló végzi az alábbiakban felsorolt szempontok alapján. Minden szempontra 0-5 pont adható. Ha a két bíráló által adott pontszám között 15 pontnál nagyobb a különbség, harmadik bíráló bevonására kerül sor. A részvétellel kapcsolatos végleges döntést a Tudományos Programbizottság hozza meg.

Szempontok:

•       Illeszkedés a konferencia témáihoz

•       Az elméleti keret kidolgozottsága

•       A vizsgálni kívánt kérdések és célok megfogalmazása

•       Alkalmazott módszerek

•       Az eredmények bemutatása

•       Az eredmények értelmezése

•       Elméleti, gyakorlati, oktatáspolitikai jelentőség

•       Általános minőség, szerkezet, stílus

A bírálók a hazai neveléstudományi kutatómunka, szakmai közélet elismert személyiségei. A bírálati eljárás során a bírálók csak az összefoglalót láthatják, annak szerzőjéről semmilyen információval nem rendelkeznek. Az előre megadott szempontok szerint történő pontozáson túl az összefoglalóhoz szöveges értékelést, indoklást is írhatnak, amit a résztvevő a bírálati szakasz lezárása utána elolvashat.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy az összefoglalóiban ne szerepeljen a saját vagy szimpózium esetén kollégáinak a neve, munkahelyének, kutatócsoportjának a megnevezése, vagy bármilyen olyan információ, ami a bírálat során az objektív értékelést megakadályozhatja!

A végleges szakmai programba és az absztraktokat tartalmazó konferenciakötetbe való bekerülés feltétele a regisztrációs díj határidőre történő befizetése.

Hozzászólások lezárva.

Powered by WordPress | Free Premium Free WordPress Themes with Plans | Thanks to WordPress 4 Themes, Free WordPress Themes and WordPress Themes Free